+

Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza Mithrillion Műhely webshop használatának feltételeit.

 

A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

 

2. Üzemeltető

Név: Nagy Marietta e.v. ötvös, ékszerkészítő

 

Székhely: 6600 Szentes Bocskai u. 6 2/4.

Levelezési cím: 6600 Szentes Bocskai u. 6 2/4.

Üzlethelyiség címe: http://mithrillion.hu 6600 Szentes Bocskai u. 8. Ötvösműhely

Képviselő neve: Nagy Marietta tulajdonos

Adószám: 66942782126

PR-szám: 7664

Közösségi adószám: 

Számlavezető pénzintézet: Erste Bank

Számlaszám: 111600006-00000000-17666183

IBAN számlaszám: HU09 1160 0006 0000 0000 1766 6183

E-mail cím:

info@mithrillion.hu 

Telefonszám: +36 20-356-5911

 

 

3. A webshopban folytatott tevékenység

Nagy Marietta e.v.által tervezett, ötvös és drótékszeres technikákkal készült, egyedi kézműves, illetve kis-szériás ezüst, antiallergén ezüstözött és réz alapanyagú ékszerek és tárgyak, és Nagy Marietta e.v által készített pdf formátumú oktatóanyagok értékesítése.

 

A feltüntetett árak Forintban értendőek és alanyi adó mentesek.

 

A Mithrillion Műhely Webshop egyedi igények szerint és külön megállapodással szállít külföldre.

Amennyiben külön egyeztetés nélkül, kényelmesen szeretne külföldi szállítással vásárolni, keresse hamarosan induló etsy-shopomat!

 

Ékszereimről részletes leírást közlök, közelről fotózom, hogy Ön minden részletét láthassa: így előfordulhat, hogy a tárgyak nagyobbnak tűnnek! Kérem, figyeljen a leírásban megadott méretekre.
Ügyelek a színhelyességre, de a monitorok közötti színeltérésekért felelősséget nem tudok vállalni!

Ékszereim kézzel készülnek, egyedi drágakövekkel, így kis sorozatban készülő termékek esetében a fotókhoz képest eltérés lehet.

 

 

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

 

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződés-szegésért való felelősségen túlmenően.

 

Az Üzemeltető nem felelős a honlap használói által tanúsított magatartásért, a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felel saját magatartásáért.

 

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

 

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 

A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A webáruházba küldött rendeléssel minden vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja.

 

4.2. Szerzői jogok

 

A honlap, blog és webshop teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

A honlapról megosztott kép vagy tartalom csak és kizárólag az Üzemeltető írásos engedélye és feltételei szerint jeleníthető meg kereskedelmi célokra.

Írásos engedély nélkül megjelentetett tartalmakra tételenként (fotó, leírás, bejegyzés, cikk) 15.000,- Ft-ot számlázok ki.

Az engedély nélküli másolást tényének bizonyítására közokiratot, közjegyzői tartalomtanúsítást készíttettek, mely a bíróságon bizonyító erejű. A Közjegyzői Tartalomtanúsítvány költsége is a jogtalan felhasználót terheli.

 

5. A vásárlás menete a Webshopban, kapcsolódó jogok, kötelezettségek

5.1. A vásárlás menete


Áruházamban kategóriákba rendezett termékek között regisztráció, illetve bejelentkezés nélkül böngészhet. A kiválasztott terméket annak terméklapján tudja a kosárba helyezni. Amennyiben a terméknek több változata is megjelenik a terméklapon, úgy rádió gombok segítségével tudja kiválasztani az Önnek legmegfelelőbbet.

A kosárba helyezett termékek mennyiségét a Kosár módosítás oldalon változtathatja.

A minimum kosárérték 5.000,- Ft

Vásárlását a pénztárban fejezheti be, itt választhatja ki az Önnek legmegfelelőbb szállítási és fizetési módot, illetve adhatja le rendelését.

A pénztár használatához be kell jelentkeznie, illetve ha még nem vásárolt ebben az áruházban, akkor regisztrálnia kell magát, ahol a vásárlás lebonyolításához szükséges adatokat kell megadnia. A termék(ek) megrendeléséről visszaigazoló e-mail értesítést kap.

Megrendelését bejelentkezés után figyelemmel kísérheti a Korábbi rendelések oldalon.

Egyedi igényeivel, kérdéseivel az info@mithrillion.hu e-mail címen kereshet. Munkanapokon 24 órán belül válaszolok megkeresésére.

Az egyedi megrendelések, módosítások egyedi árajánlat tárgyát képezik, mely tartalmazza az adott megrendelésre vonatkozó speciális feltételeket is.

A Megrendelő jóváhagyását követően az előre egyeztettet előleg beérkezésével indítom az anyagbeszerzést, az egyedi ékszer készítését, fémjelzést.

Az ékszer teljes elkészültét követő munkanapon postázom a terméket, a Megrendelő által megadott szállítási feltételek szerint.

Egyedi megrendelés esetén minden esetben vegye fel a kapcsolatot velem, hogy pontosíthassuk az adatokat, a fizetést és szállítási határidőt!

Egyedi, nagy értékű megrendelés esetén a előleget kérek, melyet írásos formában rögzítünk, előlegszámlát küldök.

 

Felhívom figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalok! A termékek mellett megjelenített képek illusztrációként szolgálnak, a valóságos termék megjelenésétől eltérhetnek.

Szállítási kifogás vagy hibásan leadott rendelés esetén kérem, valamelyik elérhetőségünkön vegye fel a kapcsolatot velem.

 

5.2. Elállási/felmondási jog


Ön a megrendelt termék(ek) átvételétől számított 14 napon belül, illetve a szerződés megkötésének napja és a termék(ek) átvétele közötti időszakban jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a webáruház postacímére. Az ehhez szükséges nyilatkozatot megtalálja a rendelés leadása után kiküldött rendelés visszaigazoló levelemben is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Amennyiben Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia az elállás tárgyát képező terméket vagy termékeket. A visszajuttatás az Ön költsége és felelőssége. Ebben az esetben haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítem az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott).  Nem képezi visszatérítés alapját az visszajuttatás kötlsége, amely Önt terheli.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazok, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatom, amíg vissza nem kapom a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Webáruházam követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

 

Nem illeti meg az elállási jog elektronikus formában megküldött oktatóanyagunk esetében, illetve egyedi megrendelésre készült termék esetén.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

 

5.3. Kellékszavatosság


Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?


Ön a webáruház hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?


Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy
- a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy
- a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát
- a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?


Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?


Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?


A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

5.4. Termékszavatosság


Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?


Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 3. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?


Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?


A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?


Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított egy éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?


Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?


A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

5.5. Jótállás


Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?


Hibás teljesítés esetén a webáruház jótállásra köteles.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?


A szerződésben meghatározott jogok illetik meg Önt.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?


A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 3. és a 4. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

5.6. A szerződés alakja és létrejöttének időpontja


Online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem kerül iktatásra. A szerződés nem utal magatartási kódexre.

Az űrlap kitöltésével és az áruház részére megerősítést követő elektronikus úton történő megküldésével, annak áruház általi visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül.

A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 

 

 

6. Adatvédelem és sütik

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérem vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek és jogilag kötelezőek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adom ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek. A kiszállítást a FOXPOST és a GLS végzi.

Adatainak rendszerünkből történő törlését a webáruház bármelyik elérhetőségén kérheti tőlünk.

A webáruház a vásárló böngészőjében a használat során úgynevezett sütit (cookie) helyez el. Az így létrehozott kis adatcsomag semmilyen információt nem tartalmaz a vásárló személyére vagy számítógépe (táblagépe, okostelefonja stb.) jellemzőire vagy helyére vonatkozóan, kizárólag az áruház technikai működésében játszik szerepet.

 

 

7. Adatbeviteli hibák kijavítása

Adatbeviteli hibák javítására Önnek a rendelés bármely szakaszában van lehetősége a megrendelőlap véglegesítéséig (ezt követően az áruház bármely elérhetőségén jelezheti ez irányú igényét, amit a termékfeladásáig meg is teszem!).

Webáruházamban lehetősége van az adatbeviteli hibák kijavítására a saját fiókban (Adatmódosítás) vagy a megrendelési felületen (pl. termék törlésére a kosárból). Adatbeviteli hibák lehetnek például egy rosszul kiválasztott termék, méret, mennyiség, esetleg a rendelési adatok elírása (pl. szállítási cím).

 

 

8. Fizetés, számlázás

8.1 Számla

 

A vásárlás végén tételes elektronikus számlát, díjbekérőt, előlegszámlát állítok ki a Billingo rendszeren keresztül. Amennyiben az elektronikus számla kiállítása akadályba ütközik, fentartom a tételes papír alapú számla lehetőségét is.

Egyedi megrendelés és igény esetén egyeztetek a Megrendelővel az előleg összegéről, amit elektronikus, vagy papír alapú előlegszámla ellenében tud a Megrendelő kiegyenlíteni.

 

8.2 Fizetés

 

A fizetés lehetséges:

- Előreutalással (Üzemeltető bankszámlájára)

 

- Bankkártyával - Barion rendszerén keresztül

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg.

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházunkban.

A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

 

9. Szállítás

 

A Mithrillion Műhely Webáruház csomagjait a FOXPOST és a GLS juttatja el Önhöz, az Ön által igényelt módon házhozszállítással, vagy csomagautomatába történő átvétellel.

 

Csomagját a vételár és szállítási költség beérkezése után 3 munkanapon belül feladom, egyedi rendelés, utánrendelés esetén a postázási határidőhöz hozzáadódik az előre egyeztett elkészítési idő is.

 

A termék átvételekor a Vásárló köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e.

Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Vásárló kérje a postástól/futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék postástól/futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténi! Ez azt jelenti, hogy az átvételt követően utólag mennyiségi reklamációt nem áll módomban elfogadni. 


Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét díjmentesen biztosítom. Az átvételt követően észlelt sérülésért felelősséget nem vállalok!

 

 

 

10. Panaszkezelés, egyéb jogszabályok, szervezetek


A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján tájékozódhat.

Ha panasszal kíván élni a vásárolt termékkel vagy a szolgáltatással kapcsolatban, az Online vitarendezési platformon kezdeményezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését.

További vitarendezési platformot jelentenek a békéltető testületek. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A webáruház köteles együttműködni, amennyiben békéltető testületi eljárás indul ellene.

Panaszával elsősorban az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat, de kérelme alapján illetékes a szerződés teljesítésének helye vagy a vitában érintett vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület is.

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, illetve rendeletek eléréséhez kérjük látogasson el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapjára.

 

 

Kapcsolat

Hírlevél

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.